Prof. Dr. Filiz Akbıyık

Back

Medikal Direktör, Siemens Healthineers, Ankara Şehir Hastanesi Laboratuvarı


Dr. Filiz Akbıyık 1992 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıbbi biyokimya uzmanlık eğitimini 1994-1999 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tamamladı. 2000-2004 yılları arasında yine aynı departmanda doktora eğitimini de tamalayarak ‘PhD’ derecesini aldı. İhtisas eğitimi sırasında 1998-1999 yılları arasında Almanya’da Borstel Research Center’da çalıştı. 2002-2003 yıllarında ABD’de ‘Rochester University Medical Center’da araştırmalar yaptıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’nda 2005 yılında doçent, 2011 yılında profesör oldu. Ayrıca 2011 yılında ABD’de ‘Stanford University Hospital Laboratory’ departmanında misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. Dr. Filiz Akbıyık’ın uluslararası dergilerde yayınlanmış 60’dan fazla yayını, 1100’ün üzerinde atıfı, 5 kitap bölümü çevirisi ve 1 kitap editörlüğü bulunmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde öğretim üyeliği döneminde, 2012-2016 yılları arasında Hacettepe Hastanelerinde Merkez ve Acil Laboratuvarları Direktörü olarak çalışmış, 2014-2016 yılları arasında ise Onkoloji Hastanesi Başhekim Yardımcısı olarak görev almıştır. Halen Türk Klinik Biyokimya Derneği Ankara Şubesi Başkanı ve Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Klinik Laboratuvar Denetçisi olan Dr. Akbıyık, 2017 yılından bu yana Siemens Healthineers’da, Bilkent-AŞH Laboratuvarları’nda Medikal Direktör olarak görev yapmaktadır.