Prof. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu

Back

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı, İşletme Bölüm Başkanı, Türk-Alman Üniversitesi (TAÜ)


Lisans derecesini 1997 yılında Marmara Üniversitesi İİBF İşletme Enformatiği Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini 2000 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Muhasebe-Finans alanında tamamlamıştır. Doktora öğrenimini DAAD bursiyeri olarak 2000-2005 yılları arasında Almanya’da Lüneburg Üniversitesi’nde tamamlayarak doktor unvanı almıştır. 2011 yılında Yönetim Bilişim Sistemleri alanında YÖK’ten (Yükseköğrenim Kurumu) doçent unvanını almıştır. 2012 yılından bu yana çalıştığı Türk-Alman Üniversitesi’nde (TAÜ) 2017 yılında Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim dalında profesör olmuştur. Temmuz 2013 yılından bu yana TAÜ’de İİBF İşletme Bölüm Başkanı ve Temmuz 2018’den bu yana ise İİBF Dekanı olarak görevini sürdürmektedir. Ela Sibel Bayrak Meydanoğlu lisans ve yüksek lisans seviyesinde e-iş, yönetim bilişim sistemleri, dijital pazarlama alanlarında dersler vermektedir. Güncel araştırma alanları dijital dönüşüm, dijital iş, dijital pazarlama ve pazarlama inovasyonudur.